Nasıl Çalışıyoruz

1

Temel ilkelerimiz :

Güven İş Sac İşleme Merkezi olarak her türlü faaliyet ve işlemimizde sektörün etik - mesleki ilkelerine ve profesyonel davranış kurallarına uyarız. Birleşmiş Milletler'in Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılarak taahhüt ettiğimiz gibi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve temiz toplumla ilgili evrensel ilkelere tam uyum sağlar, içselleştirdiğimiz bu ilkelerin tüm paydaşlarımız tarafından da uygulanması için gerekli hassasiyeti gösteririz. Toplumun gelişmesine ve çevrenin korunmasına destek veririz.

Dürüstlük ve Güvenilirlik:

Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımız ve diğer taraflar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.
Güvenilirlik: Müşterilere ve diğer tüm paydaşlarımıza açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız..

2
3

Tarafsızlık ve Uygunluk :

Tarafsızlık: Paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.
Uygunluk: Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarız.

Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı:

Tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında Şirketlerimizin imajı, faydası ve karlılığı ile birlikte toplumsal fayda, sektörün geliştirilmesi, ürdürülebilirliğin sağlanması ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.

4